Laky Becker Acroma

Vodouředitelné nátěrové hmoty

Použitím vodou ředitelných barev a laků pro povrchovou úpravu nábytku a nábytkových doplňků vytvoříte vysoce odolný a trvanlivý povrch.

Vodou ředitelné nátěrové hmoty jsou disperzí akrylátového nebo polyuretanového pojiva ve vodě. Při aplikaci mívají více než 30% sušiny a proto patří k dobře plnivým materiálům. Jsou šetrné k životnímu prostředí, vyhovují současným legislativním trendům EU omezujícím emise VOC a zároveň méně zatěžují pracovním podmínky ve výrobě. Doporučená aplikace je stříkání, nejlépe konvenční nebo vysokotlaké , u vybraných materiálů lze použít i polévání. Vodou ředitelné materiály lze vysoušet za běžných dílenských podmínek anebo lze urychlit zvýšenou teplotou a cirkulací vzduchu.

Vodou ředitelné transparentní laky jsou moderní materiály doporučené (podobně jako NC a kombi PUR laky) pro povrchovou úpravu interiérových výroků jako jsou řidle, dveře, postele, skříně, podhledy, obklady, dopňky atd.

Vodou ředitelné barvy se používají pro přípravu všech barevných odstínů RAL, NCS apod. a jsou doporučeny (podobně jako NC a Kombi PUR barvy) pro interiérové výrobky jako jsou židle, dveře, postele, skříně, podhledy, obklady, doplňky atd.

Polyuretanové nátěrové hmoty

Pravé nemodifikované polyuretanové nátěrové hmoty (PUR) mívají při aplikaci více než 45 % sušiny, patří k nejlépe plnivým materiálům, zbytek do 100 % jsou organická rozpouštědla. Jde o dvoukomponentní materiály (reakcí s tužidlem dojde k chemickému zesítění), u kterých je někdy doba vytvrzení i více než 8 hodin a tomu se musí podřídit i rytmus výroby. PUR systémy vytváří povrchy s velmi dobrou odolností.

Acryl - polyuretan nátěrové hmoty

Transparentní dvoukomponentní polyuretanový multicoat, založený na bázi akrylátových pojiv s UV absorbérem. Ideální pro světlé, bělené a mořené dřeviny. Vhodný pro aplikaci na kuchyňský, koupelnový, kancelářský nábytek, stoly, pracovní desky, židle a ostatní interiérové doplňky na bázi dřeva.

Hlavní výhody systému PURCRYL:

  • světlostálý
  • nežloutnoucí
  • odolný proti poškrábání
  • odolný vůči působení chemických látek
  • odolný proti vznícení

Kyselino tvrdnoucí nátěrové hmoty

Kyselino tvrdnoucí materiály dobře plní a vytvářejí silnější lakový film, vytvrzení je poměrně rychlé i přesto, že se jedná o dvoukomponentní materiály kde musí dojít k chemickému reakci zesítění, která se dá výrazně urychlit zvýšenou sušící teplotou. Směs namíchaného laku s tužidlem lze použít po dobu více než 12 hodin. Odolnosti konečné povrchové úpravy jsou velmi dobré, při poměru výkonu a ceny. Formaldehyd omezeně emitující z lakového filmu je v limitu normy E1.

UV tvrditelné nátěrové hmoty

UV tvrditelné nátěrové hmoty okamžitě vytvrzují, vytváří neobyčejně trvanlivý povrch a výrobky se mohou ihned stohovat. S UV tvrditelnými nátěrovými hmotami se lépe manipuluje než s běžnými systémy povrchových úprav, pokud se s nimi manipuluje správně.

V současné době se UV výrobky používají k úpravě povrchu při výrobě nábytku, podlah a bytových doplňků na výrobních linkách z následujících důvodů: rychlé zpracování, malé požadavky na prostor, nízké provozní náklady, výrazné snížení emisí rozpouštědel, vysoce kvalitní povrchy.

UV výrobky obsahuje pojivo, do kterého se přidává fotoiniciátor. Když je povrch vystaven ultrafialovému záření, absorbuje tento iniciátor energii, což vyvolá okamžitou polymerizaci (vytvrzení nánosu). Díky tomuto procesu získáte trvanlivý povrch, který je vysoce odolný proti chemikáliím. Truhlářské výrobky upravené UV produkty lze stohovat bezprostředně po vytvrzení, aniž by se slepily. Ve svém základním složení neobsahují žádné z UV výrobků rozpouštědla.

Nové aplikační technologie, společně s dalším vývojem materiálů Becker Acroma, umožńují používat UV výrobky ve větším rozsahu než dříve. Zejména se jedná o UV prostředky určené ke stříkání a pigmentové UV nátěrové hmoty.

Nitrocelulózové nátěrové hmoty

Nitrocelulózové nátěrové hmoty (NC) mívají při aplikaci pod 25% sušiny (nejméně z uváděných materiálů), zbytek do 100% jsou organická rozpouštědla. Nejméně plní a vytváří slabší lakový film. Zasychání je rychlé, ale pouze fyzikální a nedochází k žádnému zpevnění lakového filmu chemickým zesítěním.

Odolnosti jsou dostatečné na standardní obývací nábytek, nedostatečné na stolové desky, kuchyně, koupelny, podlahy apod.