Ponal - Truhlářská lepidla


Ponal tužidlo D4

Ponal Super 3 + tužidlo D4 je dvousložkové lepidlo na lepení DIN EN204/D4.

Použití na montážní a konstrukční lepení v interiéru i exteriéru, např. okna, dveře, laminování okenních rámů, velkoplošné lepení, např. lepení vrstvených lisovaných desek na dřevotřískové desky na parapetech, lepení škvír, např. kuchyňské pracovní desky, na všechny druhy lepení ve vnitřních prostorách se silným klimatickým kolísáním a vlhkostním zatížením.PONAL SUPER 3

Vodovzdorné disperzní lepidlo.

Použití na montážní lepení venkovní i vnitřní, např. okna a dveře, laminování okenních rámů, lepení velkých ploch, např. lepení desky HPL k dřevotřísce na okenních parapetech, spárování například kuchyňských pracovních ploch a lepení všeho druhu v místnostech s velkou vlhkostí a kolísáním teplot.


PONAL EXPRES

Rychlé dispersní lepidlo pro povrchové lepení za tepla i za studena.

Použití na montážní lepení (např. masivních předmětů), lepení spár (masivní dřevo, olepování boků, drážka a pero), lepení dýhy a plastových materiálů na olepování hran (nelepí hrany z PVC, ABS nebo polyesteru na neošetřené nebo nepískované rubové stěny), lepení rozsáhlých ploch, např. desky HPL.


PONAL STANDART

Universální lepidlo na dřevo včetně tvrdého.

Použití na montážní a konstrukční lepení (drážka s perem, čepové spoje), lepené spoje (tvrdé dřevo, olepování hran), lepení velkých ploch, desek HPL, lisovaných dřevovláknitých desek neomezené využití i pro obtížné druhy dřev co se týče barvy a teploty.


Ponal Construct PUR leim

Polyuretanové lepidlo - láhev pro profesionály.

Pro lepení při montážních pracích, lepení korpusů, plošné lepení, renovace dřeva, slepování dřevěných a savých materiálů s kovy a umělými hmotami.
Polyuretan – prepolymer

- mimořádně pevné spojení
- odolnost vůči teplu, měřená podle Watt 91 > 8 N/mm2
- odolnost vůči vodě podle DIN EN 204/D4
- redukované pěnění
- transparentní – matový
- pohotová lahvička
- vyměnitelná tryska


Ponal Construct PUR Expres

Polyuretanové lepidlo- kartuše.

Použití na veškeré lepicí operace vyžadující vysoký stupeň odolnosti vůči teplu, vlhkosti, například:

- lepení masivního dřeva
- slepování dřeva a plastů nebo dřeva a kovu
- slepování okenních rámů ze dřeva
- lepení schodů a výplní venkovních dveří
- lepení izolačních materiálů a natřených povrchů
- suché lepení parket, laminátových podlah a podlažních desek (vlysů)
- lepení na omítku, sádrokartonové desky, beton a další anorganické podklady


Ponal Statik

Dvoukomponentní PUR pěna určená pro montáž schodů
Lepení schodů , parapetů, prahů a také dveřních zárubní pomocí bodového systému.

- vynikající parametry pro lepení schodů
- možnost řezání po 8 min
- objemová stálost
- vysoká tuhost vytvrzené pěny
- vytvrzení pomocí chemické reakce (nezávisle na vlhkosti)
- pochozí po cca. 20 minutách


Ponal Flächenleim

Lepidlo na dýhování. Dlouhá otevřená doba.

pro lepení velkých ploch dřevěných materiálů, dýhování (obkládání), HPL (Resopal, Duropal atd.)
dřevotříska, dřevěná překližka apod.

Bílé lepidlo na bázi polyvinylacetátu

- vysoká pevnost spojení
- rychlé lepení velkých ploch za tepla i za studena
- vysoká odolnost proti horku, zkoušeno podle Watt 91 > 7 N/mm2
- odolnost proti stárnutí
- velká stabilita za vyšších teplot
- dlouhá otevřená doba


Ponal FU 400 dýhovací lepidlo

Pro lepení velkých ploch dřevěných materiálů
překližkování a dýhování v lisech za horka, dýhování s použitím materiálu s nízkým obsahem formaldehydu podle E1

Močovinoformaldehydové kondenzační lepidlo

- dlouhodobě skladovatelný prášek
- dlouhá doba zpracovatelnosti – cca 16 hodin
- vysoký podíl pojiv
- mimořádně nízké emise formaldehydu, výrazně nižší než maximální hodnoty uváděné v E1